Sensorfact zdobywa finansowanie w wysokości 25 milionów euro dla poprawy efektywności wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach przemysłowych

Sensorfact pomyślnie zamknął rundę finansowania o wartości 25 milionów euro. Runda była prowadzona przez europejskiego inwestora Blume Equity, z udziałem naszych obecnych inwestorów FORWARD.one, Korys i SET Ventures. Inwestycja pomoże nam w dalszym wypełnianiu naszej misji, jaką jest tworzenie inteligentnego i zrównoważonego przemysłu.

Table of contents

  Rozwój firmy

  Firma Sensorfact, została założona w 2016 roku, aby zapewnić proste i niedrogie rozwiązanie dla firm przemysłowych zainteresowanych zmniejszeniem zużycia energii. Z biegiem lat zmienialiśmy się i rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową, w celu umożliwienia producentom znacznej poprawy efektywność gospodarowania nie tylko energią, ale i innymi zasobami. Obecnie nasza oferta obejmuje czujniki do monitorowania zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i sprężonego powietrza, a także system służący do predykcyjnego utrzymania ruchu.

  W ciągu ostatnich lat dotarliśmy do ponad 1300 klientów w ponad 40 krajach, a nasz zespół pracuje z 4 biur w Europie.

  Pozyskanie kapitału

  Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na wejście na nowe rynki i udoskonalenie naszej obecnej oferty produktowej, poprzez rozszerzenie zakresu mierzonych cech . Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie obsługiwać przedsiębiorstwa przemysłowe na skalę światową.

  Osiągnęliśmy już znaczne oszczędności energii w europejskich zakładach przemysłowych, podkreślając nasz znaczący wpływ na przyszłość zerowej emisji netto. Choć jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, zobowiązujemy się do poszerzania i pogłębiania naszego portfolio produktów, nieustannie tworząc innowacyjne rozwiązania, które eliminują odpady i marnotrawstwa w całym procesie produkcyjnym. Naszym celem jest wejście na nowe rynki i umożliwienie przedsiębiorstwom na całym świecie świadomego zarządzania zasobami i znajdowania oszczędności.

  mówi Pieter Broekema (CEO Sensorfact).

  Niezależnie od ostatniego wzrostu kapitału i etapów innowacji, przez które przechodzimy, nasz cel pozostaje niezmieniony: połączenie sprzętu typu plug&play, inteligentnego oprogramowania i priorytetowego traktowania wiedzy i doradztwa dostosowanego do potrzeb naszych klientów.

  Szczegóły inwestycji

  Ta najnowsza runda inwestycyjna stanowi kolejny znaczący kamień milowy w naszej podróży wzrostu i innowacji. W styczniu 2022 r. pozyskaliśmy już inwestycję w wysokości 13 mln euro od znanych firm inwestycyjnych FORWARD.one, Korys i SET Ventures.

  Pieter Broekema mówi:

  Bardzo doceniamy zaufanie naszych inwestorów i naszych oddanych pracowników. Z Blume Equity na pokładzie, jesteśmy pewni, że będziemy w stanie prowadzić innowacje w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego przemysłu jeszcze szybciej niż dotychczas.

  Eleanor Blagbrough, współzałożycielka Blume Equity, mówi:

  Sensorfact to fantastyczna firma, uosabiająca rodzaj działalności, którą staramy się wspierać: Europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe muszą uczynić ich zarządzanie zasobami bardziej efektywnym, a to stanowi zarówno szansę na wywarcie pozytywnego wpływu, jak i okazję biznesową. Cieszymy się, że możemy współpracować z Pieterem i zespołem Sensorfact na kolejnym ekscytującym etapie rozwoju firmy, wspierając ją w dalszej ekspansji geograficznej i produktowej.

  Nasi obecni inwestorzy (FORWARD.one, Korys i SET Ventures) również uczestniczyli w tej rundzie. Wszystkie trzy firmy mają głęboką wiarę w naszą misję i były pod wrażeniem naszego tempa rozwoju i sukcesu w rozszerzaniu oferty produktowej. Możliwość kontynuacji współpracy na kolejnych etapach, już z Blume na pokładzie, jest dla nas wszystkich bardzo ekscytująca.

  Blume Equity

  Blume Equity, europejski inwestor w sektorze klimatycznych technologii, dedykuje się osiąganiu zysków z jednoczesnym spełnianiem celów społecznych poprzez wsparcie szybko rozwijających się europejskich przedsiębiorstw, które zajmują się skalowaniem rozwiązań klimatycznych. Blume współpracuje w ścisłym partnerstwie z zespołami zarządzającymi w ich drodze do wzrostu, korzystając z wieloletniego doświadczenia w skalowaniu działalności oraz zrównoważonego rozwoju. Blume posiada centra w Amsterdamie i Londynie, a także współpracuje z partnerami operacyjnymi w kluczowych regionach Europy.  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.blumeequity.com

  Korys

  Korys to firma inwestycyjna rodziny Colruyt, która tworzy zrównoważoną wartość dodaną w trzech obszarach: Świadomy Konsument, Zdrowe Życie oraz Przejście na Energie Odnawialne. Korys osiąga to we współpracy z przedsiębiorcami i firmami, które podzielają jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zespołu liczącego 30 profesjonalistów w Belgii i Luksemburgu. Oprócz ponad 20 inwestycji bezpośrednich, w tym w Colruyt Group i Virya Energy, Korys zarządza również funduszami private equity i inwestycjami w instrumenty notowane na giełdzie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.korys.be.

  SET Ventures

  Od 2007 roku SET Ventures z siedzibą w Amsterdamie inwestuje w technologie cyfrowe na rzecz bezemisyjnego systemu energetycznego, wspierając pionierskich założycieli kapitałem, społecznością i wiedzą. SET Ventures inwestuje w firmy oferujące zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do systemowych zmian w sposobie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i konsumpcji energii w sektorach takich jak infrastruktura rozproszona, sprzedaż energii, budownictwo, mobilność, przemysł oraz technologie umożliwiające. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.setventures.com.

  FORWARD.one

  FORWARD.one to fundusz venture capital specjalizujący się w inwestycjach w branżę high-tech, głównie w firmach zajmujących się sprzętem komputerowym. Od czasu przejęcia roli inwestora w Sensorfact w 2019 roku, FORWARD.one wykazuje zaangażowanie w wsparcie innowacyjnych technologii w różnych branżach, w tym robotyki, półprzewodników, fotoniki, czujników, rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej, produkcji biologicznej oraz technologii dźwięku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.forward.one